Kişisel verilerin gizliliği ve korunması Monitor Medikal Araştırma ve Danışmanlık için büyük önem taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Monitor CRO kişisel verilerin korunması konusunda gerekli hassasiyeti ve özeni göstermektedir. Bu kapsamda gereken tüm fiziksel, idari ve teknik tedbirler alınmakta ve uygulanmaktadır.

 Monitor CRO tarafından yasal düzenlemelere uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda bilgi vermek ve bu kapsamda şeffaflık sağlamak amacıyla oluşturulan yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.


Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

 Kişisel Veri Sahipleri haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve yönetmelikte belirtilen yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Monitor CRO’ya iletebilirler.


Monitor CRO KVK Başvuru Formu